In grote getale kwamen inwoners van Nieuwolda, Woldendorp, Termunten, Termunterzijl, Borgsweer en Wagenborgen naar de eerste presentatie van de pas opgerichte vereniging Waakzaam Woldendorp in het café van de jachthaven in Termunterzijl zaterdag 14 maart 2015.

Voorzitter Pieter Stapel hield een kort en krachtig betoog waarin hij uitlegde dat Waakzaam Woldendorp alle inwoners uit de dorpen rondom Woldendorp wil verenigingen om samen op te komen voor de erkenning van de schade die de inwoners van deze dorpen oplopen door de gaswinning. Hiltje Zwarberg deed het woord namens de technische commissie van Waakzaam Woldendorp en legde uit waarom kennis en metingen zo belangrijk zijn. Tot op de dag van vandaag staat er nog helemaal geen meetapparatuur in deze dorpen, terwijl er al wel veel schade is, wat blijkt uit de vele reeds erkende schades.

Dat meten erg belangrijk is, bleek ook uit de lezing van onafhankelijk geoloog Van der Gaag. Hij schetste een beeld van de wereld onder Groningen, die uit grote zoutgebergtes bestaat en waar de gasvelden onderliggen. ‘Aangenomen wordt dat de bevingen zich op 3 kilometer diepte bevinden, maar is dat wel zo?’ vroeg Van der Gaag zich af. ‘Stel dat ze minder diep en boven de zoutlagen plaatsvinden, dan heeft dat veel ernstigere effecten.’ Vandaar dat metingen zo belangrijk zijn. Van der Gaag wees ook op het grote verschil van de Groninger bodem in vergelijking met andere aardbevingsgebieden. ‘Hier hebben we te maken met land dat doortrokken is van allerlei waterwegen en door mensen opgeworpen wierden. Aardbevingen hebben op huizen aan het water en op de rand van een wierde een veel groter effect.’

De gehanteerde schadecontouren van de NAM zouden daarom aangepast moeten worden, sowieso op alle plekken waar water het schadegebied uitstroomt, bevestigde ook de laatste spreekster Hilda Groeneveld. Zij stond als medeoprichter aan de wieg van de Groninger Bodembeweging en kon de toehoorders haarfijn uitleggen hoe de schadecontouren nu op papier in een cirkel getrokken zijn, maar voor Groningen dus feitelijk ongeschikt zijn.

Na verschillende vragen uit het publiek, benadrukte voorzitter Stapel nog maar eens duidelijk: ‘Waakzaam Woldendorp is een vereniging voor iedereen in onze dorpen en we zoeken dan ook duidelijk de samenwerking en dialoog met alle andere betrokken partijen.’ Onder de aanwezigen waren ook de burgemeesters van het Oldambt, Pieter Smit en Delfzijl, Emme Groot. Met grote belangstelling luisterden zij naar de presentatie. Pieter Smit: ‘Ik hoor hier heel veel nieuwe informatie en dat ga ik zeker verder voor het voetlicht brengen. Als burgemeester kan ik dat weer verder en op andere niveaus onder de aandacht brengen dan individuele inwoners en dat ga ik ook zeker doen!’ De zaal reageerde met een luid applaus.