Nieuws

Op zoek naar ervaringen Witteveen en Bos

Wij zijn op zoek naar en komen graag in contact met zo veel mogelijk mensen die betrokken zijn bij het onderzoek door Witteveen en Bos in de buitengebieden. Het gaat hier in totaal om 1800 schademeldingen die in eerste instantie door Arcadis zijn afgewezen. Een deel van deze gevallen zit waarschijnlijk in ons gebied of aansluitend aan ons gebied. Ook als je van gevallen weet in andere delen van de provincie horen we dit graag: waakzaam.woldendorp@gmail.com

 

Samenvatting lezing Prof. Sintubin

Ook mensen veroorzaken aardbevingen

”Don’t mess around with friction!’

Het besef dat ook menselijke activiteit niet alleen kleine, nauwelijks voelbare aardbevingen kan veroorzaken, maar ook schadelijke en dodelijk aardbevingen is zeer recent binnengeslopen in wetenschappelijke gemeenschap.
En ik geef u al meteen de finale boodschap vanuit die wetenschappelijke gemeenschap: “don’t mess around with friction!”
Hiermee opende de Belgische geoloog Prof. Manuel Sintubin de presentatie op de door Waakzaam Woldendorp georganiseerde informatieavond in Nieuw Scheemda.
Prof. Sintubin is als geoloog geïnteresseerd geraakt in de bevingsproblematiek in Groningen en verbaast zich over het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek. We weten met zijn allen dat we eigenlijk heel erg weinig weten, bijna alle rapporten die inmiddels zijn uitgekomen hebben dit als conclusie. Het probleem is echter dat al deze rapporten nauwelijks tot niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, peer reviews ontbreken.
In een uitgebreide presentatie vertelde de geoloog over het ontstaan van aardbevingen en specifiek over geïnduceerde bevingen. Het gaat om de breuken in de ondergrond en zolang je deze breuken met rust laat zal het probleem zich nauwelijks voordoen.
Wrijving houdt breuk bijeen. Dit omdat een breukvlak zeer onregelmatig is; het zit vol ankers. De breuk beweegt pas als de ankers gebroken worden; dan pas aardbeving.
Wat doet nu deze ankers breken? Het onttrekken van gassen, vloeistoffen of andere materialen uit de ondergrond en even belangrijk het inbrengen van gassen, vloeistoffen of andere materialen in de ondergrond. Als je niet precies weet wat je waar doet, roep je de problemen over je af. Door b.v. het injecteren van vloeistoffen loop je een grote kans dat breuken worden “gesmeerd” en kunnen bevingen het gevolg zijn. Ook bij fracken of geothermie kan vloeistof lekken naar onderliggende lagen met breuken met dezelfde gevolgen. Een ander fenomeen is dat de door de gaswinning reeds gestreste breukvlakken geactiveerd kunnen worden door zware aardbevingen elders op de wereld.
En de boodschap: knoei niet met wrijving!
Want dat kan leiden tot een schadelijke en dodelijke uitschuiver! En wie is dan verantwoordelijk? Vandaar dat er nog veel onderzoek nodig is naar “de aard van het beestje” zijnde de breuksystemen.
En aangezien we nog steeds meer gebruik gaan maken van de ondergrond is werk voor geoloog verzekerd!

Presentatie Waakzaam Woldendorp met geoloog Manuel Sintubin

Kom op 6 juli om 19.30 uur naar De Leeuwenborg, Pastorieweg 14 in Nieuw-Scheemda. Daar houden wij een presentatie over onze vereniging en waar wij voor staan. Aanvang: 19.30 uur de zaal gaat open om: 19.00 uur.
Klik voor opgave hier.
Daar ontvangen wij ook de geoloog en aardbevingsdeskundige Manuel Sintubin, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij komt graag naar Groningen om ons meer te vertellen over aardbevingen in het algemeen en onze ondergrond in het bijzonder. Wilt u precies weten hoe het er met onze bodem voorstaat, wat de nieuwste inzichten zijn en hoe een aardbevingswetenschapper tegen de situatie in zijn buurland aankijkt. kom dan naar onze presentatie en deze lezing. Na afloop is er tijd om professor Sintubin vragen te stellen, die hij graag beantwoordt.
Wil je meer weten waarom wij ons als verontruste inwoners van Woldendorp, Termunten, Termunterzijl, Borgsweer, Wagenborgen, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ‘t Waar verenigd hebben onder de naam Waakzaam Woldendorp; Wat onze doelen zijn en hoe wij samen strijden voor de belangen van de inwoners van dit gebied om samen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de gaswinning.
Kom dan naar onze presentatie. Toegang is gratis, vanwege het beperkt aantal plaatsen wel vooraf opgeven.

Vol is vol.

Terugblik Ledenbijeenkomst 21 april

Wij mochten ons verheugen in een goede opkomst, waarbij alle dorpen vertegenwoordigd waren. Na een welkomstwoord en een verslag van ons bezoek aan de burgemeester van Oldambt, hoogste tijd voor het technische verhaal. Dat was een opmaat voor een vraag- en antwoordsessie. Miriam trachtte nog het onderlinge kennismakingsaspect van deze avond te redden, maar unaniem bleek er meer behoefte aan het centraal bespreken van de gaswinningsproblematiek. Na 2½ uur in goede harmonie sloten wij de bijeenkomst af. Siep en Ineke bedankt voor de gastvrijheid.

Uitnodiging voor ledenbijeenkomst

Logo Waakzaam WoldendorpBen je lid of wil je het worden dan nodigen we je van harte uit op onze ledenbijeenkomst op dinsdagavond 21 april om 19.30 uur in Café Old Inn aan de Zwaagweg 10 te Woldendorp. Café-eigenaar Siep Ziesling heeft de koffie dan klaar staan en het eerste kopje wordt je gratis aangeboden door hem en Waakzaam Woldendorp.

Bedoeling van de avond is het uitwisselen van ervaringen en kennis met betrekking tot de schades veroorzaakt door de gaswinning in onze dorpen.
Samen weten we veel meer, dus ben je benieuwd hoe het anderen vergaat in de schade-afwikkeling, heb je zelf goede tips of wil je gewoon eens bijpraten met andere mensen in hetzelfde schuitje, kom dan vooral langs!

Tot ziens!

Bestuur Waakzaam Woldendorp
Pieter, Ina en Miriam

Bomvolle zaal presentatie Waakzaam Woldendorp

In grote getale kwamen inwoners van Nieuwolda, Woldendorp, Termunten, Termunterzijl, Borgsweer en Wagenborgen naar de eerste presentatie van de pas opgerichte vereniging Waakzaam Woldendorp in het café van de jachthaven in Termunterzijl zaterdag 14 maart 2015.

Voorzitter Pieter Stapel hield een kort en krachtig betoog waarin hij uitlegde dat Waakzaam Woldendorp alle inwoners uit de dorpen rondom Woldendorp wil verenigingen om samen op te komen voor de erkenning van de schade die de inwoners van deze dorpen oplopen door de gaswinning. Hiltje Zwarberg deed het woord namens de technische commissie van Waakzaam Woldendorp en legde uit waarom kennis en metingen zo belangrijk zijn. Tot op de dag van vandaag staat er nog helemaal geen meetapparatuur in deze dorpen, terwijl er al wel veel schade is, wat blijkt uit de vele reeds erkende schades.

Dat meten erg belangrijk is, bleek ook uit de lezing van onafhankelijk geoloog Van der Gaag. Hij schetste een beeld van de wereld onder Groningen, die uit grote zoutgebergtes bestaat en waar de gasvelden onderliggen. ‘Aangenomen wordt dat de bevingen zich op 3 kilometer diepte bevinden, maar is dat wel zo?’ vroeg Van der Gaag zich af. ‘Stel dat ze minder diep en boven de zoutlagen plaatsvinden, dan heeft dat veel ernstigere effecten.’ Vandaar dat metingen zo belangrijk zijn. Van der Gaag wees ook op het grote verschil van de Groninger bodem in vergelijking met andere aardbevingsgebieden. ‘Hier hebben we te maken met land dat doortrokken is van allerlei waterwegen en door mensen opgeworpen wierden. Aardbevingen hebben op huizen aan het water en op de rand van een wierde een veel groter effect.’

De gehanteerde schadecontouren van de NAM zouden daarom aangepast moeten worden, sowieso op alle plekken waar water het schadegebied uitstroomt, bevestigde ook de laatste spreekster Hilda Groeneveld. Zij stond als medeoprichter aan de wieg van de Groninger Bodembeweging en kon de toehoorders haarfijn uitleggen hoe de schadecontouren nu op papier in een cirkel getrokken zijn, maar voor Groningen dus feitelijk ongeschikt zijn.

Na verschillende vragen uit het publiek, benadrukte voorzitter Stapel nog maar eens duidelijk: ‘Waakzaam Woldendorp is een vereniging voor iedereen in onze dorpen en we zoeken dan ook duidelijk de samenwerking en dialoog met alle andere betrokken partijen.’ Onder de aanwezigen waren ook de burgemeesters van het Oldambt, Pieter Smit en Delfzijl, Emme Groot. Met grote belangstelling luisterden zij naar de presentatie. Pieter Smit: ‘Ik hoor hier heel veel nieuwe informatie en dat ga ik zeker verder voor het voetlicht brengen. Als burgemeester kan ik dat weer verder en op andere niveaus onder de aandacht brengen dan individuele inwoners en dat ga ik ook zeker doen!’ De zaal reageerde met een luid applaus.

 

 

Presentatie Waakzaam Woldendorp

Logo Waakzaam Woldendorp

Presentatie Waakzaam Woldendorp met geoloog Van der Gaag

 

Meer weten over waarom wij ons als verontruste inwoners van Woldendorp, Termunten, Termunterzijl, Borgsweer, Wagenborgen en Nieuwolda verenigen onder de naam Waakzaam Woldendorp. Wat onze doelen zijn en hoe wij samen strijden voor de belangen van de inwoners van dit gebied om samen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de gaswinning.

 

Kom dan op 14 maart om 13.30 uur naar Café Jachthaven, Plankpad 7 in Termunterzijl. Daar houden wij een presentatie over onze vereniging en waar wij voor staan.

 

Daar ontvangen wij ook onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag, die al sinds 1986 onderzoek doet naar de gevolgen van gaswinning in Groningen. Hij geeft een lezing over de bevingen en bodemdaling in Groningen. Wilt u precies weten hoe het er met onze bodem voorstaat en wat de nieuwste inzichten zijn, kom dan naar onze presentatie en deze lezing. Na afloop is er tijd om Drs. Van der Gaag vragen te stellen, die hij graag beantwoordt.

Onder de sprekers bevindt zich ook Hilda Groeneveld medeoprichter van de Groninger Bodem Beweging en sinds 2008 bezig met de gevolgen van gaswinning. Zij deelt haar kennis graag en vertelt over de zogenoemde gehanteerde contourlijnen en wat dat voor ons gebied betekent.

Toegang is gratis, vanwege het beperkt aantal van 130 plaatsen wel vooraf opgeven via: waakzaam.woldendorp@gmail.com of telefoonnummer 0596 601110. Vol is vol.

Aanvang: 13.30 uur de zaal gaat open om: 13.00 uur.

 

Meer weten over Waakzaam Woldendorp of het onderzoek van geoloog Van der Gaag, houd onze facebookpagina in de gaten. Gisteren deelden we al een artikel over deze geoloog uit de Volkskrant.

6 months ago

Waakzaam Woldendorp

Dag Kerk 🙁 ... See MoreSee Less

View on Facebook

11 months ago

Waakzaam Woldendorp

RTV Noord
Kijk hier naar de extra uitzending ter gelegenheid van de fakkeltocht tegen de gaswinning.🔥

Meer in ons liveblog➡ www.rtvnoord.nl/nieuws/189130/
... See MoreSee Less

View on Facebook

11 months ago

Waakzaam Woldendorp

Een meterslange scheur in de betonnen vloer van onze fonteinpatio: dat is het meest zichtbare gevolg in het UMCG van de laatste zware aardbeving. Het is slechts een voetnoot bij de jarenlange aardbevingsellende waar heel Groningen mee kampt. Al jaren voelen wij mee met de scheuren in de huizen van onze patiënten en onze medewerkers. En met de stress die daardoor wordt veroorzaakt: Ben ik nog veilig? En wie betaalt dat? Scheuren in gebouwen kunnen (uiteindelijk) gerepareerd, maar de scheur in ons vertrouwen is nog lang niet geheeld. Daarom lopen ook UMCG’ers vrijdag mee in de fakkeloptocht onder het motto 'genoeg = genoeg'. Namens het UMCG lopen twee leden van de raad van bestuur, en vele andere medewerkers mee. Want Groningen is het zat, en het UMCG ook. ... See MoreSee Less

View on Facebook