Ook mensen veroorzaken aardbevingen

”Don’t mess around with friction!’

Het besef dat ook menselijke activiteit niet alleen kleine, nauwelijks voelbare aardbevingen kan veroorzaken, maar ook schadelijke en dodelijk aardbevingen is zeer recent binnengeslopen in wetenschappelijke gemeenschap.
En ik geef u al meteen de finale boodschap vanuit die wetenschappelijke gemeenschap: “don’t mess around with friction!”
Hiermee opende de Belgische geoloog Prof. Manuel Sintubin de presentatie op de door Waakzaam Woldendorp georganiseerde informatieavond in Nieuw Scheemda.
Prof. Sintubin is als geoloog geïnteresseerd geraakt in de bevingsproblematiek in Groningen en verbaast zich over het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek. We weten met zijn allen dat we eigenlijk heel erg weinig weten, bijna alle rapporten die inmiddels zijn uitgekomen hebben dit als conclusie. Het probleem is echter dat al deze rapporten nauwelijks tot niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, peer reviews ontbreken.
In een uitgebreide presentatie vertelde de geoloog over het ontstaan van aardbevingen en specifiek over geïnduceerde bevingen. Het gaat om de breuken in de ondergrond en zolang je deze breuken met rust laat zal het probleem zich nauwelijks voordoen.
Wrijving houdt breuk bijeen. Dit omdat een breukvlak zeer onregelmatig is; het zit vol ankers. De breuk beweegt pas als de ankers gebroken worden; dan pas aardbeving.
Wat doet nu deze ankers breken? Het onttrekken van gassen, vloeistoffen of andere materialen uit de ondergrond en even belangrijk het inbrengen van gassen, vloeistoffen of andere materialen in de ondergrond. Als je niet precies weet wat je waar doet, roep je de problemen over je af. Door b.v. het injecteren van vloeistoffen loop je een grote kans dat breuken worden “gesmeerd” en kunnen bevingen het gevolg zijn. Ook bij fracken of geothermie kan vloeistof lekken naar onderliggende lagen met breuken met dezelfde gevolgen. Een ander fenomeen is dat de door de gaswinning reeds gestreste breukvlakken geactiveerd kunnen worden door zware aardbevingen elders op de wereld.
En de boodschap: knoei niet met wrijving!
Want dat kan leiden tot een schadelijke en dodelijke uitschuiver! En wie is dan verantwoordelijk? Vandaar dat er nog veel onderzoek nodig is naar “de aard van het beestje” zijnde de breuksystemen.
En aangezien we nog steeds meer gebruik gaan maken van de ondergrond is werk voor geoloog verzekerd!